YILDIZ KULUÇKA BAŞVURU SÜRECİ

Yıldız kuluçka merkezine başvuru yapan girişimci ön kuluçka ve kuluçka olmak üzere iki farklı süreçte değerlendirilir. Şirketleşmeye hazır olmayan girişimciler ön kuluçka sürecine, şirketleşmeye hazır olan girişimciler kuluçka sürecine tabi tutulur. Ön kuluçka başvuru süreci 5 adımdan kuluçka başvuru süreci 10 adımdan oluşmaktadır.

1.Adım: Girişimci öncelikli olarak kuluçka sorumluları ile ön görüşme gerçekleştirir. Kuluçka süreçleri ile alakalı genel bilgilendirme sağlanmış olur.

2.Adım: Ön görüşme sonucunda ar-ge ve yenilikçi iş fikri olan girişimcilerin www.yildizkulucka.com web sitesinden online başvuru yapmaları sağlanır.

3.Adım: Yapılan online başvurular online değerlendirme kriterlerine tabi tutulur ve uygun başvurular kuluçka komisyonuna sevk edilir. Uygun olmayan başvuru ise reddedilir.

4.Adım: Kuluçka komisyonu her ay belirtilen tarihlerde en az bir kere toplanır. Girişimcinin komisyon sonunda başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda minimum 50 puan üzeri bir not alması gerekir. Alınan puanlama sırasına göre girişimciye açık veya kapalı ofis verilir. Kuluçka komisyon değerlendirmesi sonucu 50 puanın altında kalıp başarısız sayılan girişimciler ise kuluçka birimi uzmanlarının uygun görmesi durumunda gerçekleştirilecek eğitim programlarına dahil edilerek eksik yönlerinin giderilmesi sonucu yeniden komisyona çıkarılabilir.

Kuluçka komisyonu sonucu girişimciye, kuluçka birimi uzmanları tarafından mail yoluyla bildirilir.

Başarılı olan proje sahipleri sonuç bildirimini takip eden en geç 10 gün içerisinde, ön kuluçka programına başvuru yapmışlarsa ön kuluçka portal girişini yaptırmak zorundadırlar aksi halde programdan yararlanamazlar. Aynı şekilde sonuç bildirimini takip eden en geç 10 gün içerisinde kuluçka programına başvuru yapan girişimciler 5. adımda anlatılan arge portal başvurularını gerçekleştirmek zorundadırlar, aksi halde programdan yararlanamazlar.

5.Adım: Ön kuluçka programına başvuran girişimciler kuluçka komisyonunca uygun görülmeleri durumunda kuluçka uzmanları tarafından ön kuluçka portal girişleri sağlanır. Girişimcilere ön kuluçka kabul yazısı ve teknopark kartları teslim edilerek süreçleri başlatılır.

Kuluçka programına başvuran girişimciler kuluçka komisyonunca uygun görülmeleri durumunda yıldızteknopark.com.tr sitesinde yer alan https://argeportal.yildizteknopark.com.tr/onbasvuruformu linkinden arge portal ön başvuru formunu doldurur. Portal tarafından kendisine gönderilen mailden aktivasyon sağlayarak şifresini oluşturur. Aday firma portalına giriş yapılır. Aday firma portalı üç kısımdan oluşur:

  • Firma Bilgileri
  • Personel Bilgileri
  • Proje Bilgileri

Bu kısımlar doldurulduktan sonra ‘Başvuru Yap’ butonu tıklanarak proje değerlendirmeye gönderilir.

(Not: Ar-ge Portal başvurusu gerçekleştirilirken firma sahibi olmayan girişimciler firma bilgileri kısmındaki metinsel alanları olası firma adı ve vergi dairesi gibi geçici bilgilerle doldurmalıdır. Aynı şekilde vergi numarası, sicil numarası gibi rakamsal alanlara herhangi bir sayı girerek eksik kalmayacak şekilde doldurabilirler. Bu bilgiler şirket kurulumu sonrasında resmi evraklara uygun olacak şekilde düzeltilecektir.)

6.Adım: Ar-ge portal proje başvurusu incelenir. Eksik kısımlar veya evraklar var ise firmaya bildirilir ve revizyon istenir. Proje başvurusunda eksik yok ise proje hakem değerlendirmesine gönderilir. Hakem değerlendirme süresi 10 gündür.

7.Adım: Projeleri hakem değerlendirmesinden geçen girişimcilere kuluçka birimi yetkilileri tarafından şirket kurulum adresleri verilir. Girişimcilere şirket kurulumları ile ilgili gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılarak şirket kurmaları sağlanır.

8.Adım: Şirket kurulumu tamamlanmasının akabinde firmada imza yetkisi olan kişi veya kişilerle güncel şirket evrakları ve firma kaşesi ile birlikte kuluçka birimi yetkilisi tarafından kira sözleşmesi yapılır.

9.Adım: Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra SGK, Vergi Dairesi ve İstanbul Ticaret Odasına ilgili başvurular yapılarak adresin tescil edilmesi ve yoklama işlemleri yapılır.

Bu adımdan sonra personellerin SGK İşe Giriş Bildirgeleri Teknoparka taşındıktan sonra personel kartı talepleri yapılır. Kart talepleri proje.muafiyet@yildizteknopark.com.tr mailine personellerin ad, soyad, unvan bilgileri ve bunlara ek olarak personel kimlik fotoğrafları ile SGK İşe Giriş Bildirgeleri oluşturulan bir maille yapılır.

Ticari Sicil Gazetesi’ndeki tescil tarihi dikkate alınarak firmanın türü ‘Aday Firmadan’ ‘Girişimci Firmaya’ çevrilir.

10.Adım: Portaldaki tüm eksik kısımlar tamamlandıktan sonra Teknopark Yönetiminde Firma Faaliyet Onay yazısı alınarak Vergi Dairesi ve SGK ya verilir.

 

Başvuru için tıklayınız...